Léčitel Cvrk – napsali o mně


Ukázka z čísla: Rozhovor pro Minervu (3/2011)

Ukázka z čísla: Rozhovor pro Meduňku (4/2011)

Rozhovor pro Časopis Minerva, který vyšel v čísle 3/2011

Asyrské léčitelství

Zachovalo se přes 26 století a pomáhá i dnes

Všem jsou určitě dobře známé léčitelské techniky starého Egypta, Indie a Číny. Ale málokdo ví, že existovala starověká Asýrie, o níž se říká, že je kolébkou bílé magie a tedy i léčitelství.

Asyrská říše se rozkládala na území dnešního severního Iráku v letech 1750 – 605 př. n. l. Po jejím pádu se Asyřané v malých skupinkách rozešli do Persie, Arménie a později Ruska, kde sice postupně převzali místní jazyk, kulturu i náboženství, přesto však nezapomněli na své tradice a léčitelské znalosti. Ty se díky tomu zachovaly ještě po 2600 letech od zániku této starověké říše. Neznámější léčitelskou asyrského původu je Jevgenije Juvaševna Davidatašviliová, přezdívaná Džuna. Jedním z mála léčitelů, kteří tyto starověké techniky ovládají, je také ing. Vladimír Cvrk, který působí v relaxačním centru Pyramida.net v Brně. Úspěšnost jeho postupů léčení jsem si vyzkoušela sama na sobě.

Kde jsi se setkal s touto technikou a kdo jí tě učil?

Naučil jsem se jí v roce 1990 v Bratislavě po sympoziu Společnosti pro alternativní medicínu. Lektorkou byla paní Ludmila Roľko z bývalého SSSR. Pro tyto techniky používám označení Bezkontaktní masáže podle tradic starověkých asyrských léčitelů, zkráceně Asyrské bezkontaktní masáže anebo Asyřany.

Co vlastně Asyrské bezkontaktní masáže jsou?

Jde o souhrn různých pohybů a pozic rukou těsně nad povrchem těla klienta. Zjednodušeně řečeno jde o tvarování bioenergetického obalu těla neboli aury. S touto technikou jsem začal pracovat asi před 20 lety a několika tisícovkách klientů jsem se přesvědčil, že je nejen jednoduchá, ale také velmi účinná. V posledních letech ji využívám současně s terapií v relaxační pyramidě, kde působí souběžný synergický efekt bioterapie, pyramidální energie, léčení barvou.

Při jakých nemocích lze Asyřany použít?

Kromě několika kontraindikací je škála použití velmi široká. Nejlepší výsledky mám u špatně fungující imunity, chronické únavy, vyčerpanosti, migrén, zánětů, lokálních bolestí, pooperačních a poúrazových stavů, zažívacích problémů, kožních onemocnění, chronických nemocí žaludku, jater, slinivky, střev atd.

Může se techniku naučit i běžný člověk?

Protože se jedná o práci s bioenergií, tak technika nevyžaduje zasvěcení, jako je tomu třeba u Reiki. Důležité je naučit se správné polohy, pozice a pohyby rukou, což vyučuji ve svých kurzech. Ne každý má ovšem takový cit, aby mohl Asyřany praktikovat na ostatních a léčit je. V současné době jsem proto otevřel i kurz samoléčby, kde si každý může od určitých problémů pomoci sám – sice omezeně, ale přece jen.

Já sama jsem si prošla trojkombinací plicních chlamydií, boreliózy a zlatého stafylokoka. Vysoké horečky přetrvávající tři měsíce se ti podařilo odstranit běhen týdne a momentálně řešíme už jen pozůstatky chronické únavy. Jak se ti to podařilo?

Když jsi ke mně přišla, byla jsi oslabená dlouhotrvajícími horečkami a bolestmi, a bylo nutné ti dodat energii. Asyrské bezkontaktní masáže spočívají v tom, že nejprve musím zbavit klienta negativní energie stažením a spálením, nejlépe nad plamenem svíčky. Když mám jistotu, že je povrch těla klienta zbaven všech negativních usazenin, mohu pokračovat dodáváním energie do celého těla. Poté mohu přistoupit k dalšímu souhrnu energetických pohybů, které jsou již zaměřeny cíleně ke konkrétnímu klientovi (diagnostiku si provedu hned po prvním kontaktu pomocí virgule). Po dodání energie a posílení celého těla se již lze zaměřit na určité orgány související s onemocněním, a to jak fyzickým, tak psychickým. Zde už pracuje moje intuice – sám poznám, zda člověk potřebuje do určitých míst či orgánů energii doplnit, nebo z nich naopak vytáhnout energii škodlivou, která způsobuje bloky a bolesti a útrapy člověku. Každý zásah do energetického těla člověka se ale musí opět tzv. uhladit, zacelit, aby nedocházelo k nechtěnému úniku získané energie, síly a vitality. Každá diagnóza vyžaduje specifický postup, který při dodržení spolehlivě funguje. A s tebou to bylo obdobné.

Připravila Eva Dixy Hadová | vyšlo 09.2011 pro Minervu
Nahoru

Rozhovor pro Časopis Meduňka, který vyšel v čísle 4/2011

Magie starověkých léčitelů přetrvala 26 století

Všem jsou určitě dobře známé léčitelské techniky starého Egyptu, Indie a Číny. Ale málokdo ví, že existovala starověká Asýrie, o níž se říká, že je kolébkou bílé magie tedy léčitelství. Tato Asyrská říše se rozkládala mezi řekami Eufrat a Tigris na území dnešního severního Iráku. Existovala v letech 1750 – 605 př. n. l. Po pádu Asýrie po roku 605 př. n. l. se Asyřané v malých skupinkách rozešli do mnoha oblastí – Persie, Arménie a později Ruska. Po staletích asimilace převzali jazyk, kulturu i náboženství, hostitelských národů, ale zároveň nezapomněli, na svůj původní jazyk, tradice, kulturu a také na léčitelské vědomosti. To je odpověď na otázku, jak je možné, že se tyto léčitelské znalosti zachovaly ještě po 2600 letech od zániku této starověké říše. Neznámější léčitelskou asyrského původu je Jevgenije Juvaševna Davidatašviliová, přezdívaná Džuna. To ona má největší zásluhu na zachování starých Asyrských postupů a jejich znovuzavedení do léčitelské praxe. Jedním z mála léčitelů, kteří tuto starověkou techniku ovládají je ing. Vladimír Cvrk, který působí v relaxačním centru Pyramida.net v Brně. K tomuto léčiteli mě přivedli moje vlastní problémy. Účinnost a úspěšnost jeho postupů léčení jsem si sama na sobě vyzkoušela. Protože jsem se s touto technikou nikde jinde nesetkala, poprosila jsem Vladimíra o rozhovor:

Kde jsi se setkal s touto technikou a kdo jí tě učil?

Tuto techniku jsem se naučil v roce 1990 v Bratislavě po sympoziu Společnosti pro alternativní medicínu. Lektorkou byla paní Ludmila Roľko z bývalého SSSR. Pro tyto techniky používám označení Bezkontaktní masáže podle tradic starověkých asyrských léčitelů a protože je tento název dlouhý,vžilo se označení Asyrské bezkontaktní masáže anebo ještě kratší Asyřany.

Asyrské bezkontaktní masáže: O co přesně jde?

Asyrské bezkontaktní masáže jsou souhrnem různých pohybů a pozic rukou těsně nad povrchem těla klienta. Zjednodušeně se dá říct, že je to tvarování bioenergetického obalu těla, nebo chceš-li aury.

Jak dlouho využíváš tuto techniku, a co v léčitelství praktikuješ dále?

Je to asi 20 let, kdy jsem začal pracovat s touto technikou,vyzkoušel jsem si ji na stovkách mých klientů a přesvědčil jsem se, že je nejen jednoduchá, ale také velmi účinná.Tuto techniku využívám současně s terapií v relaxační pyramidě, tedy je tu souběžný synergický efekt bioterapie, pyramidální energie, léčení barvou, zvukem a vůní.

Můžu se tě zeptat, kolik lidí touto procedurou u tebe prošlo?

Na Slovensku jsem působil přes 7 let v Trenčíně, a posledních 5 let v Brně, tak to mohlo být kolem 5 000 klientů.

Pro jaké nemoci se dají Asyřané použít?

V podstatě se dá říci, že kromě několik kontraindikací, je škála použití velmi široká. Nejlepší výsledky za 20 let mé praxe jsou u těchto nemocí nebo příznaků: Posílení imunitního systému, chronická únava, vyčerpanost, migrény, odstranění zánětlivých procesů, lokální odstranění bolesti, pooperační a poúrazové stavy, zažívací problémy, kožní onemocnění, chronická onemocnění žaludku, jater,slinivky, střev atd.

Je možné,aby se Asyrské bezkontaktní masáže naučil i běžný člověk bez zasvěcení, jako je tomu u Reiki?

Protože se jedná o práci s bioenergií ,Tato technika nevyžaduje zasvěcení, jako je tomu třeba u techniky Reiki. Důležité je, naučit se správné polohy, pozice a pohyby rukou a to možné naučit se na mých kurzech. Ne každý má ale takový cit, aby mohl Asyřany praktikovat na ostatních a léčit. V současné době jsem do učení zařadil i kurz samoléčby, kde si každý může od určitých problémů – sice omezeně, ale přece jen, pomoci sám.

Já sama jsem si prošla trojkombinací plicních chlamydií, boreliozy a zlatého stafylokoku.Vysoké horečky které přetrvávaly 3 měsíce, se ti podařilo odstranit běhen jednoho týdne. Od doby co se známe, se můj zdravotní stav zlepšil o 90%, a v současné době řešíme už jen pozůstatky chronické únavy. Působil jsi na mne i na dálku, a potíže odcházely s každým dnem. Jak se ti to podařilo?

Na samém počátku, když jsi ke mně přišla, jsi byla tak oslabená dlouhotrvajícími horečkami a bolestmi, a bylo důležité , abych ti dodal energii. Metoda léčení Asyrskými bezkontaktními masážemi spočívá v tom, že nejprve musím zbavit klienta negativní energie stažením a spálením nejlépe nad plamenem svíčky. Až mám jistotu, že je povrch těla klienta zbaven všech negativních usazenin, mohu pokračovat dodáváním energie do celého těla, k čemuž slouží několik pozic, které jsem již zmiňoval. Po celkovém dodání, mohu přistoupit k dalšímu souhrnu energetických pohybů, které jsou již zaměřeny cíleně ke konkrétnímu klientovi. Diagnostiku zdravotního stavu si provedu hned po kontaktu a promluvě a klientův stav měřím pomocí virgule, na což mám také svůj systém. Ale vraťme se k postupu léčení. Po dodání energie a posílení celého těla, se již lze zaměřit na určité orgány, související s onemocněním, jak fyzickým, tak psychickým. Zde už pracuje moje intuice, kdy sám poznám, zda člověk potřebuje do určitých míst či orgánů energii doplnit, nebo z těch míst vytáhnout škodlivou energii která působí bloky, bolesti a útrapy člověku. Každý zásah do energetického těla člověka se ale musí opět tzv. uhladit, zacelit, aby nedocházelo k nechtěnému úniku právě získané energie, síly a vitality. A s tebou to bylo obdobné. Každá diagnoza, každá potíž má svůj specifický postup, který při správném dodržení spolehlivě funguje.

Děkuji za rozhovor.

Připravila Eva Dixy Hadová | vyšlo 03.2011 pro Meduňku
Nahoru