Hodnocení kurzu „Asyrské bezkontaktní masáže“


Atmosféra kurzu Asýrské masáže je korunována taktným humorom.
Lektor V.Cvrk obohatil didaktiku Asýrských masáží vlastnou škálou piktogramov. Kladne hodnotím erudíciu, ľudskosť, humor. Dobrá trilógia! Ing. Vladimír Cvrk sa svojím „zjavom“ výborne hodí k terapiám.

Ondrej J., Bratislava